TOKOZ TECH

TOKOZ TECH je uzamykací systém odolný proti všem metodám překonání (planžetování, bumpingu, odvrtání).
Přidanou hodnotou výrobku je umístění valivého elementu nad stavítka. Ten odstraňuje tření klíče a stavítek, čímž je zajištěno prakticky nulové opotřebení klíče i stavítka. Tato vlastnost, spolu s odolností vnitřního mechanismu, zejména proti vytržení, posouvá zámky s mechanikou 
TOKOZ TECH na úroveň vyšší bezpečnosti.

KLÍČE A BEZPEČNOSTNÍ KARTA

KLÍČE A BEZPEČNOSTNÍ KARTA

Profily klíčů

Systém TOKOZ TECH umožňuje více profilů klíčů. Každý profil je označen kombinovaným kódem. V případě potřeby zákazníka lze produkty TOKOZ sjednotit na jeden profil. Počet profilů postupně navyšujeme.  

Označování klíčů

Systémový klíč TOKOZ TECH má profil a číslo systému označeny na hlavě klíče. Nesystémový klíč má na hlavě vyraženo pouze logo TOKOZ. Objednání systémových klíčů je možné pouze na základě předloženého certifikátu, který dostanete k vytvořenému systému a po ověření majitele systému. Kontrola majitele systému slouží k ochraně před neoprávněným získáním chráněných klíčů. 

Výroba náhradních klíčů

Výrobu náhradních klíčů zajišťuji smluvní partneři TOKOZ po předložení bezpečností karty a originálu klíče. Bezpečnostní karta je součástí balení produktů TOKOZ a.s. Smluvní partneři používají při výrobě klíčů originální polotovary TOKOZ a.s. Seznam partnerů, kteří zajišťují výrobu náhradních klíčů, najdete na https://www.tokoz.cz/cs/kontakt/prodejni-mista

Identifikační karta

karta_techkarta_tech2

POTŘEBUJETE PORADIT?