Zámky a kování

Systém řízení firmy

Firma TOKOZ usiluje o zvyšování spokojenosti svých zákazníků plněním jejich požadavků. Zároveň má zájem prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými legislativními předpisy. Abychom trvale vyráběli kvalitní produkty, vyžaduje to systematický přístup a někdy i změnu firemní kultury. Řízení procesu je podporováno integrovaným informačním systémem Qi.

Na podporu tohoto cíle je systém řízení firmy procesně orientovaný a zohledňuje principy mezinárodní normy ISO 9001, která stanovuje požadavky na systémy managementu jakosti. Protože se firma orientuje i na dodávky pro automobilový průmysl, jsou v systému řízení zohledněny i požadavky normy ISO/TS 16949, která předpis ISO 9001 upravuje a rozšiřuje. V zájmu ochrany životního prostřední a zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsme v průběhu roku 2011 aplikovali do systému řízení firmy i požadavky norem ISO 14001 a OHSAS 18001.

Důkazem o zavedení, udržování a rozvíjení požadavků uvedených norem jsou certifikáty mezinárodně uznávané certifikační firmy DEKRA, která systém firmy 1x ročně prověřuje. Certifikáty systému řízení firmy neznamenají, že požadavkům zákazníků vyhovuje každý produkt firmy, garantujeme však to, že uplatňovaný systém jakosti je schopen zajistit, aby těmto požadavkům výrobky vyhověly. To je důvod, proč ve firmě neustále hodnotíme spokojenost našich zákazníků a proč trvale zlepšujeme procesy, ve kterých se naše produkty rodí.

 

 

 

  pdf 420 kB  - Firemní politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

11.10.2019

Upozornění na možnosti přístupu k podnikové prodejně TOKOZ

UPOZORNĚNÍ! Z důvodu rekonstrukce ulice nádražní byla rozkopána i ulice…

16.5.2019

Evropský den prevence vloupání BEZPEČNÁ ADRESA

Firma TOKOZ a.s. se ve spolupráci s Městskou Policií Brno zúčastní …

16.5.2019

Den otevřených dveří firmy TOKOZ a.s.

Všichni jste srdečně zváni!

Nahoru