Zámky a kování

Projekty s EU

Projekty s EU

Společnost TOKOZ a.s. realizovala v rámci programu Inovace - Výzvy IV. projekt "TOKOZ PRO" -   4.1 IN04/081 - předmětem projektu bylo především pořízení investičního majetku - technologií. Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

 

 

      

 

 

Podporu Evropských sociálních fondů využívá společnost Tokoz a.s. i k rozvoji a vzdělávání svých zaměstnanců. V minulosti se úspěšně zúčastnila grantového projektu Školení je šance. V současné době probíhají vzdělávací aktivity realizované v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v kraji Vysočina.

Vzdělávejte se pro růst v kraji Vysočina I a II

 Projekt je určen zaměstnavatelům v odvětvích s předpokladem růstu a je realizován Úřadem práce ČR na základě § 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a zabývají se ekonomickými činnostmi. Vzdělávací aktivity v rámci projektu probíhají ve společnosti Tokoz a.s. od března 2013.

 Školení je šance

Projekt realizovaný  prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí byl zaměřen na snižování nezaměstnanosti prohloubením, rozšířením, zvýšením, obnovením nebo udržením  kvalifikace a klíčových dovedností zaměstnanců.  Cílem projektu bylo rozvíjet odborné znalosti a dovednosti zaměstnanců společnosti Tokoz a.s., zvýšit jejich kvalifikaci a adaptabilitu. Projekt byl realizován od  2010 do jara 2012. V rámci projektu bylo proškoleno 317 zaměstnanců.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

11.10.2019

Upozornění na možnosti přístupu k podnikové prodejně TOKOZ

UPOZORNĚNÍ! Z důvodu rekonstrukce ulice nádražní byla rozkopána i ulice…

16.5.2019

Evropský den prevence vloupání BEZPEČNÁ ADRESA

Firma TOKOZ a.s. se ve spolupráci s Městskou Policií Brno zúčastní …

16.5.2019

Den otevřených dveří firmy TOKOZ a.s.

Všichni jste srdečně zváni!

Nahoru